SALGSBETINGELSER

RETUR POLICY

 

ANGRERETT OG RETUR

Som kunde hos Im. Negledesign sin nettbutikk har du alltid 14 dagers ubegrenset angre-og returrett. Retten gjelder fra den dagen du har fått varen, eller angrerettskjema dersom dette skulle leveres senere enn varen blir levert.
Dersom du vil benytte deg av angreretten, eller bytte varen du har kjøpt i en annen størrelse eller farge, skal du melde fra innen 14 dager etter at varen er levert / hentet ut på utleveringssted via utfylt angreskjema som fulgte med varen. Dersom skjema ikke fulgte med varen kan du kontakte oss via epost: imnegledesign@hotmail.com og etterspørre et nytt skjema.

 

Etter angreskjema er utfylt skal du legge dette sammen med varen når du pakker den. Du skal pakke varen forsvarlig, i samme emballasje som du har mottatt den i. Bruk av angreretten skal meldes fra innen 14 dager fra varens mottak. Varen skal sendes i retur innen 14 dager etter at du har meldt fra om bruk av angreretten. Du er selv ansvarlig for å betale returportokostnadene til butikken.

 

Varer som er brukt, utover det som normalt kan gjøres i fysisk butikk (dvs. prøvd) vil du bli belastet for eventuell verdireduksjon på varen. Dersom varen er brukt på så måte at den ikke kan selges videre vil du motta varen i retur, og bli belastet hele beløpet for varen.

 

Varen(e) skal hentes ut på utleveringssted før de(n) sendes i retur, og du står selv ansvarlig for omkostningene tilknyttet retursending (porto). Du skal selv sørge for at returporto er betalt, og vil bli belastet i etterkant dersom du ikke har betalt returporto. Dersom du unnlater å hente ut varen på utleveringssted, og den går i retur til Im.Negledesign vil du belastes for returportokostnadene som faller på butikken, og du vil ikke motta penger i retur / få kansellert din faktura, før den er ankommet butikken. Dersom du vil ha varen reavsendt etter at den er blitt retursendt til butikken skal du selv dekke fraktomkostningene for dette.

 

Retursendinger kan ikke sendes gjennom Mypackutleveringssted, men må sendes med Posten Norge eller annen fraktleverandør som kan benyttes av privatpersoner.

Ved godkjent retur får du refundert penger direkte til ditt betalingskort så snart butikken har mottatt din vare i retur. Det vil kunne kreve noe behandlingstid, da refusjonen gjøres manuelt.

Vi anbefaler alltid å sende retursending med sporingsnummer fra Posten, da alt ansvar for at varen ankommer Im.negledesign ligger på deg som kunde.

 

REKLAMASJON

Eventuelle feil eller mangler ved produkter/varer levert fra Im.Negledesign skal oppgis innen 2 måneder etter du har oppdaget feilen. Det er din plikt å angi, og forklare, hvordan feilen eller mangelen viser seg. Dersom du oppdager en feil ved varen, skal du rette henvendelsen direkte til Im.Negledesign via epost eller telefon. Du kan som utgangspunkt kun klage over feil som viser seg innen 2 år etter du har fått varen levert. For varer med begrenset holdbarhet er din klagemulighet avgrenset av holdbarhetsperioden Im.Negledesign har gitt deg beskjed om. Du kan som forbruker velge om varen skal repareres, eller byttes. Unntaket til denne hovedregelen er hvis bytting er umulig, eller vil medføre uforholdsmessige store omkostninger for Im.Negledesign

 

Im.Negledesign kan alltid kontaktes på nedenstående adresse:


Isabell Negler & Velvære

Bergsbakken 1
7052 Trondheim

E-post: imnegledesign@hotmail.com
Telefon: 95 00 17 95